Dit is een dwarsdoorsnede van verschillende albums om een indruk te krijgen van de verschillende types foto die ik maak